Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nemrtvá Nákaza

Ničivá nemrtvá nákaza začala v Northrendu, po Druhé válce. Tady, z hlubin Ledového trůnu, král lichů Ner'zhul infikoval odlehlou lidskou vesnici skrze svojí samotnou vůli: morbidní pokus, který měl zjistit efektivitu nákazy. Infikovaní vesničané zemřeli, a když jejich umrlčí těla krátce poté znovu povstali, stali se vláčícími, nemyslícími služebníky Ner'zhula.


Ničivá nemrtvá nákaza začala v Northrendu, po Druhé válce. Tady, z hlubin Ledového trůnu, král lichů Ner'zhul infikoval odlehlou lidskou vesnici skrze svojí samotnou vůli: morbidní pokus, který měl zjistit efektivitu nákazy. Infikovaní vesničané zemřeli, a když jejich umrlčí těla krátce poté znovu povstala, stali se vploužícími, nemyslícími služebníky Ner'zhula.


Experiment byl úspěšný, ale krále lichů zajímala pouze dokonalost.Nakazil každého lidského obyvatele Northrendu, připoutajíc je tak ke své ledové vůli v průběhu dolaďování jeho pekelné nákazy.

Skrze své pokusy se Ner'zhul ujistil, že nákaza bude přeměňovat na nemrtvé hlavně lidi. Ačkoliv nelidské rasy a příšery (a dokonce samotná země) byli náchylní k nákaze, bylo to lidstvo, od kterého chtěl Ner'zhul očistit svět. Díky tomu následně reagovala infikovaná flora a fauna jinak--nakažená a rozkládající se, ale ne skutečně nemrtvá a ne pod područím krále lichů.

Z toho důvodu, ačkoliv se zástupci nemrtvých vyskytují mezi nelidskými rasami, jsou tito specifičtí agenti příklady nemrtvých vytvořených spíše nekromancií, než-li nákazou.

Jakmile byli Ner'zhulovi přípravy u konce, jeho mysl dospěla k Dalaranu, k nespokojenému člověku jménem Kel'Thuzad. Arcimág odpověděl na volání, prošel arktickými pustinami Northrendu, aby konečně vystoupal k Ledovému trůnu. Zde slíbil, že bude jednat jako zástupce krále lichů výměnou za nesmrtelný život a nevýslovnou moc. Poté mu byl dán kotel koncentrované nákazy, aby ji rozšířil ve všech zemích Lordareonu prostřednictvím svých akolytů z Kultu zatracených. Brzy začali po celé říši povstávat a znovu chodit mrtví vesničané, táhnoucí proti živým, poslušni příkazům jejich nového pána.

A takto se zrodila Pohroma na nic netušící svět.

Invaze Pohromy

Den, kterého se všichni po léta báli konečně přišel: Pohroma zaútočila na země Azerothu! Zprávy o spatření nekropolí přicházejí z celého světa, masivní stavby černající se osudově na obzoru, připraveny se pohnout na Kel'Thuzadův rozkaz. Strašlivý úsvit nastává na východě, jak se temní služebníci krále lichů připravují na úder proti Azerothu. Brzy bude Pohroma znovu na pochodu, a tentokrát není žádné proroctví, které by varovalo, žádný statečný rytíř, který by bojoval proti přicházející temnotě, žádný legendární hrdina, který by zkřížil plány zrůdnosti sedící na Ledovém trůnu.


Je na tobě stát se planoucím ohněm, který zažehná zimu, nadějí světla, která převládne pod stínem nekropole.

Invaze Pohromy

Několik regionů Azerothu je pod útokem armád Pohromy. Členové frakce Argent Dawn právě organizují světový odpor proti invazi Pohromy, dohlížející na jakékoliv zpozorování nekropole a předání té informace jakýmkoliv dobrodruhům ochotným jim pomoci v jejich boji.

S každým vítězstvím proti Pohromě je obrana stále silnější. Jak jsou další a další pokusy o invazi poraženy a zatlačeny zpět obránci, Argent Dawn je schopná poskytnout postupně se zvyšující požehnání těm, kteří bojují proti nájezdníků. Jestliže smrtelné rasy uspějí na celém světě ve vyčistění táborů Pohromy, které vyrostli pod Nekropolemi, může být invaze úspěšně zastavena nebo dokonce odražena. Ti, co si přejí pozvednout zbraně proti nemrtvým nájezdníkům, by měli mluvit s reprezentanty Argent Dawn, aby se dozvěděli, které oblasti potřebují pomoc a jak se drží obrana.

Jsou také zprávy o agentech Pohromy, ukazující se v Stratholmu, Scholomance, Dire Maulu, Scarlet Monastery, Shadowfang Keep a Razorfen Downs. Ať už je jejich cíl jakýkoliv, pro svět bude lepší jejich zničení dříve, než budou jejich ďábelské plány naplněny.

Oblasti pod útokem Pohromy
Azshara, Blasted Lands, Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Tanaris, Winterspring

Nepřítel před branami

Nekropole se objevili před Stormwindem a Undercity, a brzy začne útok na tyto hlavní města v plné síle. Kostlivý úderní vojáci stojí, aby zahájili útok, vedeni hnusy (abominations) a příšernými nemrtvými důstojníky. Městské stráže budou potřebovat veškorou pomoc, kterou mohou dostat, jakmile Pohroma vypustí svůj hněv. Argent Dawn již vyslyšel jejich zoufalé volání o pomoc, založil tábory uvnitř obležených měst a posiluje obranu proti nastupující temnotě.
Jako vždy, Argent Dawn odmění ty, kteří prokázali odvahu a obětavost mocnými předměty proti nemrtvým, předměty, které mohou dokoce pomoci změnit průběh bitvy, až přijde čas přenést boj do samotného srdce nemrtvého válečného stroje: Naxxramasu. Sbírej Necrotické runy od nepřátel střežících tábory Pohromy a dávej je quartermasterům frakce Argent Dawn. Za tyto runy obdržíš následující odměny, z nichž některé si můžeš prohlédnout na stránkách Blizzardu
.