Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé

Vznešení lidé ze Stormwindu jsou hrdá a houževnatá rasa. Statečně bojovali proti orkské Hordě po generace jako patroni Velké Aliance. V okamžiku, kdy mysleli, že se v jejich válkou zkoušené zemi usadil mír, ještě větší temnota se snesla na svět. Nemrtvá Pohroma vypustila odpornou smrtící nákazu na lidstvo a uspěla ve zpustošení severního lidského království Lordareonu. Těch několik lidí, kteří přežili, uprchlo na na jih pod ochranu Stormwindu. Jakmile nemrtvý udeřili, začala démonická Planoucí Legie svojí katastrofickou invazi na svět. Válečníci lidstva se rychle postavili proti Legii a pomohli zachránit svět od hrozícího zničení.

Téměř o 4 roky později, stojí obránci Stormwindu bděle proti jakékoliv hrozbě, která by mohla narušit posvátnost jejich zemí. Situováno v kopcích Elwynského lesa, je město Stormwind jedna z posledních bašt lidské moci na světě. Dítě-král Anduin Wrynn vládne lidu Stormwindu, který zůstává věrný svým závazkům k Velké Alianci. Povolána svými oddanými spojenci, se armáda Stormwindu vydala zase znovu bojovat proti divoké Hordě na vzdálená bojiště.

Král Anduin Wrynn - Král Anduin je moudrý vládce, jak může desetiletý chlapec být. V současné době je jeho otec, král Varian Wrynn, pohřešován, když zmizel za záhadných okolností během cesty na diplomatický sumit na Theramorské ostrovy. Na příkaz královské rádkyně, Lady Prestor, byl korunován Anduin, aby se zabránilo nepokojům ve Stormwindském království. Ačkoliv si několik občanů uvědomuje, že jejich pravý král je pohřešován příliš dlouho, Anduin dělá to nejlepší, aby uklidnil jejich obavy. Je obecně známo, že chlapec jednoho dne vyroste v inteligentního vůdce.

Arcibiskup Benedictus - Ve svém mládí, byl laskavý Benedictus studentem Lordareonského duchovního vůdce, arcibiskupa Alonse Faola. Benedictus strávil mnoho let učením od svého zbožného mistra a pomohl Církvi Světla postavit její nejpozurohodnější monument, Katedrálu Světla ve Stormwindu. Jako jeho následovník, převzal po smrti Faola břemeno Církve a přísahal zakončit dobrou práci svého mentora, která začala už před tolika letmi.

Jaina Proudmoore - Jaina Proudmoore je nejmocnější žijící lidský kouzelník. Svého času spojenec prince Arthase, viděla Jaina pád Lordareonu z první ruky. Odcestujíc do Kalimdoru, Jaina přísahala, že porazí Planoucí Legii a její zlé síly jakýmkoliv způsobem. Sjednocená s nočními elfy a dokonce s orkskou Hordou, pomohla Jaina porazit démona Archimonda a vypudit Legii navždy. Poté shromáždila lidské přeživší v Kalimdoru a založila přístavní město Theramore. Tady vládne roztrhaným zbytkům Aliance a doufá ve znovusjednocení vzdálených lidských království.

Noční Elfové

Po deset tisíc let nesmrtelní noční elfové pěstovali druidskou společnost v zastíněných hlubinách Ashenvalského lesa. Poté katastrofická invaze Plamené legie zničila klid jejich starověké civilizace. Vedeni arcidruidem Malfurionem Stormragem a kněžkou Tyrande Whisperwind, mocní noční elfové povstali, aby čelili démonickému náporu. Posíleni nově dorazivšími orky a lidmi, noční elfové uspěli v zadržení démonického postupu a v poražení jejího mistra, démonického lorda Archimonda. Kvůli vítězství byli ale nuceni obětovat svojí vrozenou nesmrtelnost a dívat se na svůj hořící les.

Po tomto strašlivém konfliktu Malfurion a Tyrande pomohli svému lidu vybudovat jejich zničené vesnice. Noční elfové se jen pomalu začali vyrovnávat se svým smrtelným bytím. Takové vyrovnání není lehký úkol a bylo tu mnoho nočních elfů, kteří se nemohli vyrovnat s vyhlídkou na stárnutí, nemoce a slabosti. Hledající způsob, jak získat zpět svou nesmrtelnost, několik vzpurných druidů naplánovalo vysadit speciální strom, který by obnovil spojení mezi jejich dušemi a věčným světem. Když Malfurion uslyšel o tomto plánu, varoval, že příroda nikdy nepožehná takovému sobeckému činu. Krátce poté se Malfurionova duše ztratila někde v hlubinách smaragdového snu. Ačkoliv se jeho druhové druidi pokoušeli nalézt jeho putující duši, pouze jeho tělo zůstalo spící uvnitř Barrow Denu.

S Malfurionovou nepřítomností se Fandral Staghelm, vůdce těch, co si přáli zasadit nový Strom světa, stal novým arcidruidem. V krátkém čase on a jeho druidi stvořili a zasadili nový velký strom, Teldrassil, na bouřlivém pobřeží severního Kalimdoru. Pod jejich péčí strom vyrostl nad mraky. Pod přítmím colosálního stromu zapustilo kořeny zázračné město Darnassus. Nicméně strom nebyl posvěcen požehnáním přírody a tak byl napaden zkažeností Plamené legie. Nyní divoká příroda a dokonce kořeny samotného Teldrassilu jsou poskvrněny rostoucí temnotou.Tyrande Whisperwind - Tyrande je hlavní kněžkou měsíční bohyně Elune. Sloužila jako vůdce hlídek nočních elfů po téměř deset tisíc let, ale její dlouhá bdělost jí nechala málo slitování pro ty, které považuje za nepřátele. Jako vyjímečná a nebojácná válečnice, se stala jedním z největších hrdinů v zaznamenané historii. V čase po katastrofické invazi Plamené legie vládla Tyrande po boku svého manžela Malfuriona Stormragea, dokud nezmizel ve Smaragdovém snu. S Malfurionovou nepřítomností se stala jediným vládcem svého hrdého lidu. Znepokojena Malfurionovou zmizením, se přesto snaží zabránit nočním elfům v opakování chyb minulosti.

Malfurion Stormrage - Největší druid, jaký kdy žil a pravděpodobně také jeden z nejmocnějších v historii. Malfurion je pro svůj lid prorokem a vykupitelem. Pod vedením Tyrande a Malfuriona porazili noční elfové Plamenou legii ne jednou, ale dvakrát. Aby doplnil své síly, Malfurion pravidelně hibernuje uvnitř duchovního světa, známém jako Smaragový sen. Nyní je chycen někde ve snu, dokonce za dosahem zelených draků, jejichž je to říše. S Malfurionovou ztrátou noční elfové jistě padnou do temnoty, jakou znají od nepaměti.

Fandral Staghelm - Jako jeden z Malfurionových nejvyšších velitelů, je Fandral chytrý druid, který trénoval mnoho z nejnovější generace druidů divočiny. Jeho horkokrevná povaha se někdy střetla s odměřenějším Malfurionem. Fandral věří, že budoucnost nočních elfů vyžaduje více expanzivního a vojenského plánování. Jeho radikální názory a agresivní povaha ho často zavádějí do otevřených hádek s nejvyšší kněžkou Tyrande. Bez ohledu na tyto schůzky se Fandral ukázal, jako efektivní náhrada za ztraceného Malfuriona.

Trpaslíci

Tvrdí trpaslíci z Ironforge strávili nespočetné generace dolováním pokladů z hlubin země. Bezpečni ve své nedobytné horské pevnosti Ironforge, trpaslíci zřídkakdy cestovali za větrné vrcholky Dun Moroghu. Přesto, když orci vpadli do Azerothu a vydali se na tažení s cílem dobýt všechny lidské, elfské a trpasličí země, trpaslíci se nabídli připojit k Velké Alianci. Trpasličí odolnost a důmyslnost se osvědčila jako páteř aliančních sil a pomohli vést tažení od vítězství k vítězství.

V nedávné době vykopali trpaslíci sérii ruin, které by mohli skrývat klíč k jejich ztracenému dědictví. Říká se, že trpaslíci byli vyrobeni z kamene Titány v době, kdy se ještě utvářel svět. Veden snahou k objevení pravdy o bájném původu svého lidu, král Magni Bronzebeard založil slavnou Průzkumnickou gildu, skupinu naprosto oddanou svému úkolu, který má objasnit záhady a tajemství prastarého světa a zejména trpasličí minulosti.

V současné době byla armáda povolána do války proti nemilosrdné Hordě, a proto obrana jejich starobylého domova záleží pouze na statečných obyvatelích Ironforge.Král Magni Bronzebeard - Jako nejstarší ze tří bratrů, byl Magni předurčen stát se králem pod horami. Silný paží a moudrý myslí, Magni miloval své dva bratry nade všechno na světě. Během nedávného pádu Lordareonu byl jeho prostřední bratr Muradin, zabit rytířem smrti, princem Arthasem. Magniho se zmocnil žal, když se dozvěděl o Muradinovu odchodu z tohoto světa, ale on a jeho mladší bratr Brann nepřestávali sloužit trpasličímu lidu. Brann, průzkumník značné proslulosti, zmizel před několika měsíci a král Magni ztratil naději, že Brann stále žije. Přestože zůstal moudrým a silným vůdcem, jeho bolest a žal na něm těžce leží. Mnoho trpaslíků přemýšlí, jestli království někdy ještě uvidí jiného Bronzebearda sedícího na Nejvyšším trůně Ironforge.

Brann Bronzebeard - Jeden z největších průzkumníků, co kdy kráčel zeměmi Azerothu. Brann Bronzebeard byl poznán a vítán po celém známém světě. Vřelý a kurážný trpaslík si udělal přátele a známosti skoro v každé zmapované zemi - a pravděpodobně i v těch nezmapovaných rovněž tak. Brann strávil mnoho let zmapováním vzdálenych částí a zastrčených rohů Východních království pro svojí milovanou Průzkumnickou gildu. S nedávným objevením Kalimdoru, byl Brann jeden z prvních trpaslíků, který kráčel po neznámých stezkách Prastarých. Málo je známo o Brannově nedávném zmizení, až na to že mířil směrem k Northrendu prošetřit smrt svého bratra Muradina. Je neznámo zdali, nebo jestli vůbec dosáhl ledového pobřeží této země.

Nejvyšší průzkumník Magellas - Munnin Magellas měl už jako malý chlapec neukojitelnou zvědavost po historii a tajemstvích. Nyní, jako patronovi Průzkumnické gildy, se mu mohou splnit jeho dětská přání. Magellas je zodpovědný za mapování světa a kalogizování různých druhů, pozůstatků a pokladů pro budoucí generace. Zaměstnávající malou armádu průzkumníků, Magellas vyslal své agenty do celého světa získávat znalosti a rozhled pro svůj lid. Jako král Magni, také Magellas byl zasažen žalem z Brannovi ztráty. Nicméně je odpovědný za vedení Průzkumnické gildy a získávání ceného porozumění chybám minulosti.

Gnomové

Excentričtí, často oslnivý gnomové jsou považováni za jednu z nejvýstřednějších ras na světě. S jejich posedlostí pro vyvíjení radikálních nových technologií a stavěním neuvěřitelných zázraků strojírenství, je zázrak, že se nekteří gnomové dožili dospělosti. Po léta gnomové konstruovali geniální zbraně na pomoc Velké Alianci v jejích krutých bojích proti Hordě.

Prospívající v jejich podivuhodném techno městě, gnomové sdíleli po generace zdroje zalesněných vrcholků Dun Moroghu se svými trpasličími bratranci. Nyní povstala barbarská hrozba z útrob země a napadla Gnomeregan. Troggové - neviděni od Uldamanských vykopávek - se vyhrnuli na povrch ve spodních podlažích Gnomereganu a začali zabíjet každého gnoma ve městě. Přestože gnomské obrané síly představoli hrdinou obranu, nemohli zachránit své obdivuhodné město.

Na rozkaz Hlavního řemeslníka Mekkatorqua gnomové otevřeli tlakové výpustě svých obřích strojů a vypustili toxickou radiaci do města. Ačkoliv radiace zabila troggy, gnomové brzy zjistili, že stejně tak zabíjí i jejich vlastní lidi. Téměř osmdesát procent gnomské rasy zemřelo během těchto dní. Ti co přežili, evakuovali velké město a uprchli pod ochranu svých trpasličích bratranců do Ironforge.
Ti co zůstali, vymýšlí radikální strategie, aby za každou cenu znovu převzali zpět své milované město.Hlavní řemeslník Mekkatorque - Gnomové neměli řádného krále nebo královnu po stovky let. Místo toho dávají přednost zvolit si své nejvyšší úředníky pro ustanovení služebních pravidel. Nejvyšší úřad v Gnomereganu, Hlavní řemeslník, byl držen mazaným Gelbinem po posledních sedm let. Gelbin je jeden z nejproslulejších vynálezců a byl stejně tak ctěn jako schopný vůdce. Jakkoliv, když troggové začali svojí invazi do Gnomereganu, Gelbin byl nepřipraven je zastavit. Na příkaz svého nejvyššího rádce, Mekgineera Thermaplugga, nařídil zaplavit město toxickou radiací. Ačkoliv radiace zastavila postup nájezdníků, nakonec zabila více gnomů, než troggů. Nyní nese Nejvyšší řemeslník na svých ramenech váhu mrtvých a usiluje pomstít svůj lid znovuzískáním jejich ztraceného města.

Mekgineer Thermaplugg - Sicco Thermaplugg sloužil jako hlavní poradce Hlavního řemeslníka Mekkatorqua po mnoho let. Hloubavý ale vynalézavý inženýr Thermaplugg tajně toužil po úloze Hlavního úředníka. Šeptá se, že Thermaplugg vlastně věděl o invazi troggů, než začala, a že se podílel na této události, která znamenala pád gnomské rasy. Ačkoliv tyto zprávy nebyli nikdy ověřeny, Mekkatorque věří, že mohou být pravdivé. Mekgineer Thermaplugg zmizel krátce po evakuaci ozářeného města. Nikdo nemůže říci, jestli přežil uvnitř toxických hal Gnomereganu.


Drenaiové

Téměř před dvaceti pěti tisíci lety vznikla rasa eredarů na světě Argusu. Byli nesmírně inteligentní a měli přirozené nadání pro magii ve všech jejích nesčetných formách. Využívajíc jejích darů vytvořili ohromnou a podivuhodnou společnost.

Naneštěstí eredarské schopnosti přitáhli pozornost Sargerase, Ničitele světů. Právě začal svojí Planoucí křížovou výpravu (Burning Crusade), aby vymýtil všechen život ve vesmíru a věřil, že talentovaní eredaři by mohli být klíčovou částí ve vedení jeho nesmírné démonické armády, kterou shromažďoval. Proto kontaktoval tři eredarské nejvýznamější vůdce: Kil'jaedena, Archimonda a Velena. Výměnou za jejich loajalitu jim nabídl nevýslovnou moc a znalosti.

Ačkoliv nabídka zněla velice lákavě, Velen měl vizi budoucnosti, která ho naplnila strašlivým děsem. Sargeras mluvil pravdu: eredar, který se připojí k Temnému titánu opravdu získá nesmírnou sílu a znalosti. Avšak sami eredaři se promění v démony.

Velen viděl Legii a její strašlivou moc, která svědčila o zkáze, jaká padne na všechna stvoření. Urychleně varoval Kil'jaedena a Archimonda, ale oni zavrhli jeho námitky, neboť již byli zlákáni Sargerasovými sliby. Slíbili věrnost Sargerasovi a byli přeměněni do obrovských bytostí nekonečného zla.

Pouhá síla, které Sargeras velel dělala přímou opozici nemyslitelnou. Velen téměř ztratil naději, ale jeho modlitby o pomoc byli vyslyšeny. Neznámá bytost přišla k Velenovi a vysvětlila, že je jednou z naaru, rasy vnímajích energetických bytostí usilujících o zastavení Plamené legie. Naaru nabídli, že vezmou Velena a další podobně smýšlející do bezpečí.

Uklidněný, Velen shromáždil ostatní erdary, kteří se doposud odmítli připojit k Sargerasovi. Pojmenujíc se draenei, v řeči eredarů "ti vyhnaní", renegádi stěží uprchli z Argusu s Planoucí legií pouze okamžik za sebou. Kil'jaeden se rozzuřil nad tím, co považoval za Velenovu zradu a démoni přísahali, že budou pronásledovat Velena a zbytek draenei na konec vesmíru, pokud bude třeba.

Legie pronásledovala draenejce po mnoho tisíc let. Draenejci navštívili mnoho světů a prozkoumali velkou část známého vesmíru v jejich pátrání po bezpečném úkrytu. Legie dosud nevzdala stíhání uprchlíků. Mezitím tajemná rasa naaru obdarovala draeneijce znalostmi a mocí pocházejícími od Světla. Naaru vysvětlili, že zde jsou jiné síly ve vesmíru, které se postaví Planoucí legii. Jednoho dne je naaru spojí do jediné nezastavitelné armády Světla. Silně ovlivněni jejich slovy, přísahali draeneijci ctít světlo a dodržovat altruistické (nesobecké) ideály naarů.

Velen a jeho draenejci se konečně usadili na odlehlém a mírumilovném světě, který vypadal jako ideální útočiště. Pojmenovali ho Draenor, "Útočiště vyhnanců", a začali tajně zase znovu budovat svojí společnost. Vždy na pozoru před objevením Kil'jaedenovými armádami, drželi Velen a jeho mystici magii skrytou po mnoho generací.

Po čase draenei potkali a spřátelili se s šamanským kmenem orků, který žil na poklidných pastvinách na jihu. Draenei a orkové se respektovali, ale mimo navázání omezených obchodních vztahů se většinou se drželi ve svém.

Navzdory opatrnosti draenei, Kil'jaeden objevil jejich skryté útočiště na Draenoru. Naučil mnohé o světě a jeho obyvatelích a velmi ho zaujala mocná orčí rasa. V jeho mysli se vytvořil plán, k jehož provedení okamžitě přikročil. Mohl přesně vidět, jak zformovat orky do nástroje jeho hněvu. Byla to jen otázka času.

A tak začal Ki'jaeden kazit orky, nejprve skrze staršího šamana Ner'zhula a poté skrze jeho učedníka Gul'dana. Orkské klany se oddali pouze umění války a připojili se k formování jednotné vražedné Hordy. Dokonce ti nejmoudřejší šamané se učili magii warlocků a opustili učení, které kdysi ctili.

Hladce zmanipulovaní ze stavu opatrného uznávání do slepé zuřivosti a krvežíznivosti, orkové zaútočili na draeneijce. Tento krvavý konflikt trval téměř osm let, ale vítězství orků bylo nevyhnutelné. Draenei byli mocným protivníkem díky jejich silám získanými od Světla, ale démony posedlá Horda byla přesto silnější. Orkové zabili skoro osmdesát procent draeneijské rasy, zbytek nechali uprchnout do bezpečí na odlehlá zákoutí světa.


Později však draenejci, kteří bojovali proti Hordě a přežili, zjistili, že byli ovliněni zkaženou energií, kterou tak volně využívali orčí warloci. Tito draenei od té doby zmutovali do nižších form, vedoucí k sérii poddruhů. Broken (Zlomení) a Lost Ones (Ztracení) jsou dvě takové genetické odnože. Jejich zdeformovaná těla nesou jen hrubou podobu hrdých draenejců, kterými kdysi byli a množství z nich navíc zešílelo.